Aziz Mahmud Hüdayi Kıt’alar-Rubailer 44

Zulmet-i şirk ü hevâyı def’ içün
Nûr-ı pâk-i Mustafâ ola şefî’
Aradan cümle hicâbı ref’ içün
Nûr-ı pâk-i Mustafâ ola şefî’

Âleme rahmet şefâ’at kânıdır
Lî-ma’a’llah kasrının mihmânıdır
Âşık-ı dil-bestenin dermânıdır
Nûr-ı pâk-i Mustafâ ola şefî’

Mustafâ’dır hâdî-i ehl-i yakîn
Müstafâ’dır şâdî-i kalb-i hazîn
Oldurur çün kim Şefî’ü’l-müznibîn
Nûr-i pâk-i Mustafâ ola şefî’

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here