Afganistan Harcedam Şehrin de Yaşamış İslam Alimleri

SEYYİD KÂSIM TEBRÎZÎ
Evliyânın meşhurlarından. 1433 (H.837) senesinde vefât etti. Kabri Harcedcâm şehrindedir. Önce Şeyh Sadreddîn Erdebîlî’nin sonra da Şeyh Sadreddîn Ali Yumnî’nin sohbetlerinde bulundu. Bu zatlardan feyz aldı.

Mevlânâ Câmî şöyle demiştir: “Seyyid Kâsım Tebrîzî’nin talebelerinden birini görmüştüm. Gönlü aydınlık, kalbi nurlu ve devamlı ibâdet ve tâat ile meşgûl idi. Allahü teâlâyı devamlı zikreden bir kimse idi. Ondan hocasının hâlini sordum. “Ben iki defâ sohbetinde bulundum. Bir kerre Herat’ta ve bir kerre deBelh’de. Her iki defâsında da birkaç gün hizmetinde ve sohbetinde bulundum. Bana memleketime dönmemi ve zararı dokunacak kimselerden ayrılmamı emretti” dedi.

Sevenlerinden bir zât şöyle demiştir: “Seyyid Kâsım Tebrîzî Semerkant’ta bulunduğu sıralarda sohbetine gitmiştim. Mârifetler dolu sohbetlerinde hazret-i Ebû Bekir’den çok nakiller yapar, ondan bahsederdi. Her ne zaman ondan bahsetse gözlerinden kıymetli inci tâneleri gibi yaşlar dökülürdü.

Türbesini ziyâret eden bâzı sâlih kimseler, kabri üzerine nur yağdığını görmüşlerdir.

KAYNAKLAR
1) Nefehât-ül-Üns (Osmanlıca); s.663

Önceki İçerikZiyad Arapça Yazılışı ve Anlamı
Sonraki İçerikHastalığın Allah’ın İzniyle Sıhhate Dönüşmesi İçin Okunan Dua

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here