Allah Esması Anlamı Fazileti

El Allah İsminin Anlamı: Allah’ın güzel isimleri vardır. En güzel isimler O’nundur. Gerçi Allah zatında birdir ve zatının ismi Allah’dır. 99 Esmâ-i Hüsnâ’nın birincisi Allah ism-i şerifidir. Bu isim Rab-bü’l-âlemin’den başka hiçbir şeye verilemez. Rabbimize ait bütün isim ve sıfatlar «Ya Allah esmaül hüsna ismi içerisinde toplanmıştır. Bu isim îsm-i A’zam dır. Allah ismi asıl olup diğerleri O’na izafe edilir. Mecazen bile olsa «Allah» ismi Vâcibü’l-Vücûd’dan gayriye kullanılamaz.

Kelime-i şehâdet ve kelime-i tevhîd dahi ancak «Allah» ismi ile teşekkül etmektedir.

«Allah» isminde öyle bir sır vardır ki, baştan itibaren harfleri kaldırılsa mânası yine bozulmaz. Meselâ: Baştaki «Elif» i kaldırsak «Allâh» kalır. Mâna aynıdır. Birinci lâmı da kaldırsak «Leh«» kalır, mânası yine aynıdır. Hatta, ikinci lâmı da kaldırsak sadece «Hu» kalsa mâna yine aynı olup, her defasında «Vâcibü’l-vücûd» olan Rabbi-mizi İfade eder.

Demek ki, bu ismin mânasında topluluk olduğu gibi lâfanda dahi topluluk vardır. Çünkü dikkat edilsin ki, sadece sonundaki «He

harfi dahi «Allah» manasını taşıyor. Her canlı varlık, nefes alırken «He» harfini telâffuz etmekte ve haberi dahi olmadan Allah’ı zikret’ inektedir. Son ânında artık nefesi kesilmekte ve AIlah’ı zikrederce-inekte; yani, Allah’ı zikretmesinin sona ermesiyle hayatı da sona er-mektedir. Kıyamet dahi «Allah» zikri sona ermekle kopacaktır. Demek oluyor ki, hayatın devamı «Allah» ismine bağlı bulunmaktadır.

«Allah» isminin içerisinde, Esmâ-i Hüsnâ’dan olan diğer isimler de mevcud olduğundan, «yâ Allah» diye zikreden bir kimse en efdal şekilde zikirde bulunmuş olur.

Bizim için yapılacak en ehemmiyetli şey, her şeyden önce bu mübarek ismin, «Allah» isminin sahibini, Rabbimİzi iyi öğrenmek, O’nun razı olmayacağı bir harekette bulunmamaya gayret sarfetmektir.

Önceki İçerikAgah Anlamı Nedir
Sonraki İçerikRüyada Ahenk Görmek Ne Demek

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here