Y Harfi ile Başlayan Hadisler

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Y harfiyle başlayan Hadisi Şerifler nelerdir. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’a hamd resulüne selam olsun. Eğer sizde şimdi bu makalemize bakıyorsunuz. Hz Peygamberimize Salat etmeyi unutmayın inşaallah.. Bugünkü yazımızda alfabetik olarak a’dan z harfine kadar Hadisi Şerifleri derleyeceğiz. Evvela Hadisi Şerif’in tanımını yapmakla başlamakta fayda vardır.

Rahman ve Rahim Allah”ın adıyla. Hadis sözlükte; haber, söz, yeni, olay, anlamlarına gelmekte ve bu anlamlarda Kur’an’daki bazı ayetlerde de kullanılmaktadır. Hadis ve sünnet, Kur”an”ın beyanı olması cihetiyle Müslümanların inanç, ibadet ve ahlâk esaslarını, dünya görüşlerini, hayat tarzlarını ve değer yargılarını tesis eden temel kaynaktır. Sağlamlık yönünden hadisler üç kısma ayrılır: Sahih, hasen, zayıf.

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ بَعْدُ

 • Yüzük, mühür olarak kullanılır. Ebu Davud 4214, Tirmizi 1799, Nesei 5199, Müslim Libas 54, 65, İbni Mace 5199
 • Yüzünün kılını yolana lanet ediyor. Tirmizi 2931
 • Yüzünüzü Beytullah’a karşı dönmek şartıyla doğu ile batı arası kıbledir. Muvatta 1/256
 • Yüzükoyun yatmayın. Tirmizi 2917, İbni Mace 3723
 • Yüzük bir miskale ulaşmasın. ZAYIF Nesei 5160, Tirmizi 1845
 • Yüzük sol serçe parmağa takılır, onun yanındakine takmayın. Nesei 5252
 • Yüzük sol serçe parmağa takılır. Nesei 5252, Müslim 2095, İbni Mace 3647
 • Yüz sene başında sünneti bidattan ayıran bir ilim sahibi zat gelir. Ebu Davud 4291
 • Yüz yılda bir müceddit gelir. Ebu Davud 4864
 • Yüzden bir eksik 99 ismi vardır. Buhari 16/7266
 • Yüze peçe vurulması ele eldiven takılacağı. Ebu Davud 1823, 1824, 1833, Tirmizi 834, Nesei 2682, Müslim 2770
 • Yüzleri kazımak onların alametidir. Buhari 16/7334
 • Yumuşak olun. Müslim 2593, Ebu Davud 4807
 • Yusuf (Aleyhisselam)’ın sabrı. Buhari 10/4472
 • Yüce Allah’ın sıfatları. Buhari 6/2984
 • Yüksek sesle zikir etmeyin. Buhari 8/3929, İsra 111, Araf 55, 205
 • Yürümek, namazda. Ebu Davud 684, 922, Nesei 1207
 • Yolculukta meshin mühleti üç gündür. Nesei 127
 • Yolculukta oruç yenebilir. Müslim 1113
 • Yolculuktan dönünce iki rekât namaz. Ebu Davud 1229
 • Yolcunun namazı kısaltması. Müslim 685
 • Yoldan eziyet veren şeyleri giderin. Müslim 1914
 • Yoldan uzak kamp kurun yollar geceleyin haşaratın barınağıdır. Tirmizi 3012, İbni Mace 3772
 • Yolun ne kadar olacağı. Müslim 1613
 • Yorulursan namazda otursun. Müslim 784, Ebu Davud 1312
 • Yoksullara sadaka. Müslim 2984
 • Yol üstünde oturanın haklarında biri selam almadır. Müslim 2161
 • Yola oturmayın. Ebu Davud 4815, Müslim 2121, 2326
 • Yolcu olmama halinde dört rekât, yolcu iken iki rekat ve korku anında bir rekat olarak farz kılmıştır. Ebu Davud 1247, Müslim Salatün Misafirun Babı, Salatü’l-Havf 143, 687, Nesei Salatü’l-Havf 1533, Buhari 3/1060
 • Yolcudan oruç ve namazın yarısı muaf tutuldu. Nesei 2310
 • Yolculuğu gece yapın, yeryüzü gece dürülür buyurdu. Ebu Davud 2571, Tirmizi
 • Yolculuk azaptan bir parçadır. Sizden birisinin uyumasına, yemesine, içmesine mani olur. İşini gören ailesine dönmeye acele etsin. Müslim İmaret 1179, Muvatta 4/375, Buhari Umre 26/19
 • Yırtıcı hayvanlar insanlarla konuşmadan, papucunun kemeri kişi ile konuşmadan ve kişinin uyluğu, arkasında ailesinin ne yaptığını kendisine bildirilmeden kıyamet kopmaz. Tirmizi 2272
 • Yırtıcı hayvanların derilerini kullanmaktan bizi nehyetti. Ebu Davud 4132, Nesei 4258, Tirmizi 1830
 • Yirmi dokuz gündür ay. Müslim 1082
 • Yirmi sene unutan bir namazı ondan başkasını kılmaz. Buhari 2/648
 • Yiyecek ve içecek olmayan çorak bir yerde devesi yedeğini sürükleyerek kaçan ve üzerinde kendisinin yiyeceği ve içeceği bulunan bu hayvanı yoruluncaya kadar arayan, sonra bir ağacın dibinden geçerken yedeği ağaca dolaşan, bu suretle onu ağaca dolaşmış bulan bir adamın sevincine ne dersiniz? Müslim 2746
 • Yiyip içmenin adabı. Müslim 2017
 • Yıkanan kadının saç örgüsünün hükmü. Müslim 330, 331
 • Yılan ve akreb sokmasında rukye yapma. İbni Mace 3517
 • Yılan ve akrebi namazda bile öldürebilirsiniz. Ebu Davud 921, Tirmizi 386, İbni Mace 1245
 • Yılanların bütününü öldürün, kim onların intikam alacağından korkarsa o benden değildir. Ebu Davud 5249
 • Yılanların öldürülmesi. Müslim 232, 2233
 • Yıldızlardan medet uman kâfirdir. Müslim 125, Ebu Davud Tıb 22, Buhari Ezan 156
 • Yeri kiraya verme. Müslim 1544
 • Yerle gök arasında cinlerin ve insanların asileri hariç hiçbir şey yoktur ki benim Allah’ın elçisi olduğumu bilip tastik etmesin. Darimi 18
 • Yetmiş kusur şubedir iman. Müslim 35, Ebu Davud 4676, Tirmizi 2746, Nesei 4974, 5007, İbni Mace 57, Buhari 166
 • Yetmiş üç fırka hadisi. Ebu Davud 4596, Darimi 2521, Tirmizi 2779, İbni Mace 3991, 3992
 • Yemin. Müslim 1646
 • Yemini bozma. Nahl 91, 92, 94, Maide 89
 • Yeminin kefareti. Maide 89, Müslim 1649, 1652, Bakara 225, Tirmizi 1569, Ebu Davud 3277, Buhari 14/6414, 6577, Nesei 3766
 • Yeni doğan çocuğa yedinci gün isim verilir ve akika kesilir. Tirmizi 2988
 • Yerde elbiseyi sürümeyin. Müslim 2085
 • Yerde ve gökte ne varsa gönüllü gönülsüz O’na teslim olmuştur. Ali İmran 83, Rad 15
 • Yerden yüksek her kabri yer seviyesine indir ya Ali! Nesei 2033
 • Yemenliler size geldiler ve musafayı ilk olarak onlar getirdiler. Ebu Davud Edep 153, 5213
 • Yemin Allah içindir. Buhari 10/4806, 4902, Müslim 1646
 • Yemin edipte üzerine inşallah derse artık ona yeminini yerine getirmediği takdirde günah yoktur. Tirmizi 1570, Ebu Davud Eyman 9, Nesei Eyman 18, 39
 • Yemin malı sattırır ama bereketi giderir. Nesei 4439
 • Yemin, ettirenin niyeti üzerinedir. Müslim 1653
 • Yemeği sağ elle yemek. İbni Mace 3266, 3268
 • Yemeği yerken önce besmele çekin. İbni Mace 3264
 • Yemek duası. İbni Mace 3283, 3585
 • Yemek yedirirsin, tanıdığına tanımadığına. Buhari İman 20
 • Yemek yeme zamanı abdest alma. İbni Mace 3260, 3261
 • Yemen valisi Muaz bin Cebel’e Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in tavsiyeleri. Buhari 9/4042
 • Yemene Muaz’ın gönderilişi ve neyle hükmedersin hadisi. ZAYIF Tirmizi 1343, Ebu Davud 3592, Nesei Kudat 11, Darimi Mukaddime 20
 • Yemenli imanlı, Yemenli hikmetli. Müslim 52
 • Yedi tehlikeli şeyden sakının. Tergib ve Terhib 7/45, Buhari
 • Yedi yaşına gelince namazı emret. Ebu Davud 494, Tirmizi 403
 • Yedi yaşında evlendi. Ebu Davud 2121, Müslim 1422, İbni Mace 1876
 • Yedi yüz gibi büyük cemaat olunduğunda bile namaz gizli kılınabilir. İbni Mace 4029
 • Yedi gün bakireyse, üç gün dulsa zifaf da kalır. Ebu Davud 2124, Müslim 1461
 • Yediğinizden yedirin, onları dövmeyin. Ebu Davud 2144, Müslim 1662
 • Yellenme abdesti bozar. Buhari 1/288, Müslim 362, Tirmizi 74, Nesei 158
 • Yemeği atmayın. İbni Mace 3353
 • Yedi aza üzerine secde. Müslim 490, Ebu Davud 890, Tirmizi 272
 • Yedi harf üzerine. Buhari Husumet 4, Müslim Misafirun 270
 • Yedi kat semanın üstünden Allah evlendirdi. Tirmizi 3213, 3427, Ahmed 3/226, İbni Sa’ad 8/103, Nesei 2/76, Buhari 16/7291
 • Yedi kat semanın üstünden Melik’in verdiği hüküm ile hüküm verdin. Beyhaki Esma 420, Zehebi el-Uluv 15
 • Yedi kıldığı vitri. Buhari 2/949, Nesei 4/1717, 1710, 1714
 • Yedi kimseyi Allah’ın arşında gölgelendirir. Nesei 5345, Tirmizi 2500, Buhari
 • Yedi şeyi emretti ve yedi şeyden menetti. Tirmizi 2828, 2960, Buhari Cenaiz 2, Müslim Selam 5, 6, Nesei Cenaiz 53, İbni Mace Cenaiz 1
 • Yaz Allah’a yemin ederim ki buradan hak sözden başkası çıkmaz. Ebu Davud 3646, Buhari
 • Yavrum! Âlimlerle otur, onların dizlerinin dibinden ayrılma. Çünkü Allah yeri, göğün yağmuru ile dirilttiği gibi, kalbleri de hikmet nuru ile diriltir. Muvatta İlim 59/1, 4/419
 • Yazı, kader. Buhari 11/5006
 • Yazma, yaratma. Buhari 16/7426
 • Yecuc ve Mecuc. Tirmizi 2282, Müslim 2800
 • Yed. Maide 64, Zariyat 47, Fetih 10, Zümer 67, Sad 75, Yasin 71
 • Yastık, koku ve süt geri çevrilmez. Tirmizi 2941
 • Yaş ciğer taşıyan her hayvana yapılan iyilikte sevab vardır. Ebu Davud 2550, Müslim 2244
 • Yaşayan ölü. Müslim 231
 • Yaşlılık tedavisi olmayan hastalıktır. İbni Mace Tıb 1, Ebu Davud Tıb 1, 11, Tirmizi Tıb 2109
 • Yatağa yatınca adabı ve dua etme şekli. Tirmizi 3624
 • Yatsıdan sonra iki rekat sünnet. Müslim 729, 730, Buhari 3/1122
 • Yatsıdan sonra kılınan sünnet. Ebu Davud 1303
 • Yatsıdan sonra yatın. Ebu Davud 4849, Tirmizi 168, İbni Mace 701
 • Yatsının vakti. Müslim 638
 • Yaratan bilmez mi? Mülk 14
 • Yaratılış. Müslim 2789
 • Yardım daima Allah’tandır. Ali İmran 126
 • Yarılması ayın. Müslim 2800
 • Yarım dinar iman varsa cennete girer. Nesei 4979
 • Yarın ne olacağını Allah bilir. Buhari 8/3749
 • Yarın ne olacağını kestiremezsin. Tirmizi 2435
 • Yastığımın altına siyah ve beyaz iplik koydum ama anlayamadım. Darimi 1701, Buhari Savm 16, Müslim Siyam 33, Ebu Davud Savm 17, Nesei Siyam 29, Tirmizi 3149
 • Yalnız müminle arkadaşlık et ve yemeğini ancak takvalı olan yesin. Tirmizi 2506
 • Yanaklara vurmayın. Müslim 103
 • Yanında anıldığım zaman bana salat etmeyenin, Ramazan ayı girdiğinde günahlarını bağışlatmayan, anne ve babası yaşlılıklarında yanında olup cenneti kazanamayanın burnu yerde sürtsün. Tirmizi 3775
 • Yanlarında kocaları olmayan kadınların yanlarına girmeyin. Darimi 2785, Tirmizi Rada 17, 1181
 • Yanlış kılındığında şüphelenen sonunda sehv secdesi yapar. Nesei 1238
 • Yaptığının ve yapmadığının şerrinden Allah’a sığınma. Müslim 2716
 • Yalan. Müslim 5, 2607, Ebu Davud Edep 80, Tirmizi 2038
 • Yalancı şahitlik şirk koşmaya denk. Ebu Davud Akdiye 15, Hacc 30
 • Yalanda hayır yoktur. Muvatta 4/393
 • Yalanın haram ve mubah olduğu zamanlar. Müslim 2605, Tirmizi 2003, 2038
 • Yalınayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolucak. Nesei 2083
 • Yalnız Allah’a kulluk edin. Ali İmran 26, Nahl 53, Enam 17, Fatiha 4, Hud 123, Rad 30, Tegabun 1, Muhammed 19, Zümer 38, Sebe 22, İsra 56, 57, Kasas 88, Furkan 58, Beyine 5
 • Yalnız hükümdar veya görevli kimse yahut baş olma sevdasındaki gösterişci kimse hikayeler anlatıp öğüt verir. Darimi 2782, İbni Mace Edep 40
 • Yahudiler ve Müslümanlar karışık halde ise selam verin. Tirmizi 2844
 • Yahudilere iki rekât namaz farzdı. Nesei 1/285
 • Yahudilere muhalefet edin ayakkabı ve mesh ile namaz kılın. Müslim 555, Ebu Davud 652
 • Yahudilere ve Hrıstıyanlara benzemeyin, Yahudilerin selamı parmakla işaret Hrıstıyanların selamı el ile işarettir. Tirmizi 2835
 • Yahudilerin Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e suikastları. Buhari 8/3768
 • Yahudilerin Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i zehirlemeleri. Buhari 12/5789, Müslim 2189, Nesei 4065
 • Yakaları yırtmayın, yanaklarına vurmayan. Müslim 103, 104
 • Yahudiler 71 veya 72 fırkaya ayrıldılar, Hrıstiyanlar da onlar kadar. Ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacaktır. Tirmizi 2778, Ebu Davud 4596, İbni Mace 3991
 • Yahudiler kendi kabirleri içinde azab olunuyorlar buyurdu. Müslim 2869, Buhari 3/1299
 • Yahudi ve Hırıstıyanlara önce siz selam vermeyin. Tirmizi 2842
 • Yahudi ve Hırıstıyalara uyacaksınız. Tirmizi 2271
 • Yahudiler sizin İslamınıza ve amininize hased ettikleri kadar hiçbir şeyinize hased etmemişler. İbni Mace 856
 • Yahudiler ve Hrıstıyanlar sakallarını boyamazlar. Ebu Davud 4203, Müslim 2103, Nesei 5072, İbni Mace 3621, Tirmizi 1752
 • Yabancı kadına bakmayın. Tirmizi 2925
 • Yabancı kadınla baş başa kalmayın. Müslim 2171
 • Yağmur duası. Nesei 1510
 • Yağmur duasında elleri kaldırma. Müslim 895
 • Yağmurlu günde Cuma namazı kılmama ruhsatı. Ebu Davud 1057
 • Yağmurlu havalarda akşamla yatsı cemedilir. Muvatta 1/251
 • Ya Aişe! Şükreden bir kul olmayayım mı? Buhari Teheccüd 6, Müslim Münafıkın 79, 81
 • Ya âlim ol! Ya talebe ol! Ya dinleyen ol! Ya bunları seven ol! Beşinci olma helak olursun. İbni Mesud’un sözüdür Acluni 1/138
 • Ya âlim ol! Ya öğrenci veya dinleyici, dördüncü olma! Darimi 254
 • Yaban eşeği yenir. Nesei 2805
 • Yabancı bir erkeği karımın yanında görürsem kılıcımın keskin tarafı ile vurur öldürürdüm. Buhari 16/7285

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - istanbul escort - Baywin Giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - bonusu veren siteler - sahabet güncel adres - onwin kayıt