Necm Suresi Okumanın Fazileti ve Faydaları

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Necm süresinin fazileti ve sırları nelerdir?
Kur’an-ı Kerîm, Yüce Allah’ın yeryüzüne şeref veren en kutsal kitabıdır. Kuran-ı Kerim’in kendisi bütünüyle fazilet ve saâdetle doludur. Bu nedenle kişi okuduğu zaman bunun Allahü Teâlâ’nın kelâmı olduğunu düşünmeli ilmihâl kitâbların’da bildirildiği gibi amel ettiği, i-bâdet yaptığı takdirde büyük sevâblara kavuşur. Peygamberimiz’in Kur’an okumanın fazilet ve değerine işaret eden pek çok hadisleri vardır. Tabi kişi ne niyetle okuyup o sureyi vesile ederek duada bulunması ve niyetide önemlidir.

Kur’ân, insanları yolların en doğrusuna götürür. Gerek insanların kendileriyle olan münasebetlerinde, gerek insanların birbirleriyle olan münasebetlerinde ve gerekse devletlerarası münasebetlerde Kur’ân, en ideal ve mükemmel yolu gösterir.

Ayrıca Kur’an tilâveti İslam’da faziletli amellerden biridir. Kur’an okumaktan maksat, öncelikle onun emir ve nehiylerine uymaktır. Fakat sadece okumanın da sevabı ve mükâfatı vardır. Kur’an kendisiyle amel edenlere ve inanarak ibadet kastıyla okuyanlara kıyamet gününde şefaatçi olacaktır.

Kur’ân-ı kerîmin elli üçüncü sûresi.
Necm sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Altmış iki âyet-i kerîmedir. İlk âyetinde geçen ve yıldız mânâsına gelen Necm kelimesi sûreye isim olmuştur. Sûrede; mîrâc mûcizesi, putların uydurma ilâhlar olduğu, Allahü teâlâdan yüz çevirip, dünyâya kul ola nlara îtibâr etmemek gerektiği, büyük günâhlardan ve ahlâksızlıklardan kaçanları Allahü teâlânın mağfiret edeceği, günahlarını bağışlayacağı bildirilmektedir.

NECM SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?
Vahidî, Taberanî, İbnülmünzir ve İbni Ebî Hatem’in Sabit bin el-Hâris el-Ensârî’den rivayet ettiklerine göre Yahudiler sabîlik çağında bir çocukla­rı öldüğü zaman “O sıddîktır.” derlerdi. Bunu Rasulullah duyduğunda şöy­le buyurdular: “Yahudiler yalan söylüyor, Allah ana karnında hiçbir canlı yaratmamıştır ki onun şakî veya saîd olduğunu bilmesin.” Bunun üzerine Allah: “O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz henüz analarınızın karınlarında ceninler halinde olduğunuz sırada sizi çok iyi bilendir” ayeti­ni indirdi.

Vahidî ve İbni Cerir’in rivayetlerine göre Mücahid ve İbni Zeyd, 33-41 arası ayetlerin Velid bin Muğire hakkında indiğini söylemişlerdir. Velid müslüman olmuştu. Müşriklerden birisi onu ayıpladı ve: “Niçin büyüklerin dinini terkettin ve onları sapık saydın ve onların cehennemde olduklarını iddia ettin?” dedi. O da “Allah’ın azabından korktum.” cevabını verdi. Bu­nun üzerine o şahıs, Velid’in kendisine bir miktar mal vermesi halinde gü­nahlarını yükleneceğine kefil oldu. Bunun üzerine Velid tekrar müşrik ol­du. Sonra vaadettiği malın bir kısmını verdikten sonra cimrilik yapıp geri­sini vermedi. Bunun üzerine bu ayetler indi.

Muhammed bin Ka’b el-Kurazî’ye göre ise Ebu Cehil hakkında inmiş­tir. Ebu Cehil, “Vallahi aslında Muhammed üstün ahlaktan başka bir şey emretmiyor” demişti. “Biraz verip de gerisini sert kaya gibi tuttu” ayeti işte bunu ifade etmektedir.

İbni Ebi Hatem’in rivayetine göre İkrime şöyle dedi: Rasulullah bir gazaya çıkacaktı. Birisi gelip binek istedi. Rasulullah (s.a.) ona verecek bi­nek bulamadı. O adam bir ahbabını gördü, ona: “Bana bir şey ver.” dedi. O da “Günahlarımı sen çekmen şartı ile şu genç devemi sana vereyim.” dedi. Adam “Olur.” dedi. Bunun üzerine bu ayetler indi.

Vahidî’nin rivayetine göre Hz. Ayşe şöyle dedi: Rasulullah (s.a.) gülüp eğlenen bir grup insana rastladı. Onlara: “Benim bildiğimi siz bilseniz ke­sinlikle az güler çok ağlarsınız.” buyurdu. Bunun üzerine Cebrail “Güldü­ren de, ağlatan da O’dur” ayetini (43. ayet) indirdi. Rasulullah hemen o g-ruba geri dönüp şöyle dedi: Daha kırk adım gitmemiştim ki Cebrail bana geldi ve “Git onlara de ki: Allah şöyle diyor: “Hakikat şu: Güldüren de ağla­tan da O.”

NECM SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE YARARLARI

Kim Necm sûresini okursa, Mekke’de Muhammed’i (aleyhisselâm) tasdîk ve inkâr edenlerin adedidin on katı sevâb verilir. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

Ruhsal yönden sıkıntıdan kurtulmak isteyen veya hafızasının daha kuvvetli olmasını isteyen kişi, okunduğun Allahın izniyle bu sıkıntılardan kurtulur.

Bir kimse peşinde koştuğu, bir türlü erişemediği şeyin elde edilmesini, korkulan şeyin gitmesini,gam,sıkıntı,bunalım ve kederlerin giderilmesini,zulümden,iftiradan kurtulmasını,düşmana karşı yardım bulmasını,borcunu ödemesini,hastanın şifa bulması ve benzeri hususların gerçekleşmesini şeriatın emrettiği ve uygun gördüğü ölçüde arzu ediyorsa, Necm suresi-58.ayeti 1153 defa Halis ve istediği şey doğrultusunda, gönlünü de allah c.c vererek,peygamber efendimizden şefaat dileyerek,meşayıh kiramdan ervahından medet umarak gündüzleri ve geceleri (en müsait saat teheccüd saatidir)okuyarak,hiç şeksiz ve şüphesiz muradına kavuşur.

isteğin, arzun,idealin,aşkın,muhabbetin,iş ev araba, rızık genişliği,makam ve mevki sahibi olma isteğin,bir yere nakil veya naklini engellemen,Düşmana galip gelme,

Hak eden zalimin helâkı veya ıslahı,zinadan,içkiden,ve haramdan vazgeçirme.gibi..bir çok isteğin ne ise yerine gelene kadar,(en azından üç gece devam edilmelidir.)kısa zamanda bi iznillahi te’ala dileğin matlubun inşallah kabul olur. Her isteğine kavuşursun bi iznillahi te’ala.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin eskort -
deneme bonusu
- deneme bonusu veren siteler - Goley90 Giriş - youtube beğeni satın al - buy youtube likes - Vozol - istanbul escorts - beşiktaş escort - beylikdüzü escort - postegro - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - postegro - vozolcenter.co - istanbul escort - gebze escort