Mestler Üzerine Meshetmenin Hükmü Nedir?

Mestle ilgili merak ettiklerinizi sizler için derldik. Mestler üzerine mesh etmek özürlü veya özürsüz, seferde ve hazerde abdest alırken mest üzerine meshetmek câizdir (ruhsattır). Mest üzerine meshin cevazı sünnetle sabittir. Mestler üzerine meshetmek yolculuk halinde bulunan veya mukîm olan kadın-erkek her müslüman için caizdir. İslâm dini namazın ifasını dinin temel vecîbelerinden saymış olmasının yanı sıra her türlü mükellefiyette zorluğu gidermeye ve kolaylığı temin etmeye de ayrı bir önem vermiştir. Onda aşırılık, ölçüsüzlük ve zorluğun yeri yoktur. Mesh, bir şey üzerinde eli gezdirmek, o şeyi elle silmek demektir. Mesh süresi mukîm olanlar için bir gün bir gece, yolcular için ise üç gün üç gecedir.

Mesh şekli
Mestin üst tarafından bir kısmını meshetmek farzdır. En iyi mesh şekli şöyledir:

Her iki el ıslatıldıktan sonra, parmaklar açık tutarak sağ eli, üstten ayak parmaklarının üzerine koyup, ayak bileğine doğru ve onunla birlikte de sol eli alttan topuk üzerine koyup parmaklara doğru çekerek mesh yapılır.

Abdestli iken, mest ayaktan çıkarsa veya meshin müddeti dolarsa, sadece ayaklan yıkamak kâfidir.

Meshin şartları:
1- İki mesti abdestli iken giymek. Tek ayağa mest giymek caiz değildir.
2- Mestlerin temiz olması.
3- Mestlerin, ayağı yanlardan ve alttan örtmesi ve aşık kemiklerini de içine alması. Hiç yırtığının bulunmaması.
4- Mestlerin dayanıklı olması.
5- Üzerine, su serpildiği takdirde, suyu geçirmemesi.

Mest hakkında hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Yahudiler, namaz kılarken nalın veya mest ile ayaklarını örtmezler. Siz onlara muhalefet edin, nalın veya mest giyinin!) [Müslim, Ebu Davud]

Mest üzerine mesh etme süresi ne kadardır?
Hanefilere göre meshin müddeti, ikamet halinde olan (yolcu hükmünde bulunmayan) kimse için bir gün bir gece, yani yirmi dört saattir. En az on sekiz saat (üç günlük) bir mesafeye gitmek üzere yola çıkan bir misafir (yolcu) için ise, üç gün (yetmiş iki saat) geçerlidir. Bu müddetin başlangıcı, mestler giyildikten sonra ilk abdestin bozulma zamanından itibarendir. Örnek verilirse, bir kimse abdestini tamamladıktan sonra o taharet üzerine mestlerini giyse de, beş saat sonra ondan abdesti bozucu bir hal meydana gelse, bu beşinci saatten itibaren meshin müddeti mukim için yirmi dört saat ve misafir için yetmiş iki saat devam eder. Mestleri giyiş zamanına bakılmaz.

Malikîlere göre, mesh için bir zaman yoktur. Guslü gerektiren bir durum olmadıkça, mestler üzerine daima mesh yapılabilir. Ancak cuma namazını kılacak kimseler için, her cuma günü mestlerini çıkarıp ayaklarını yıkamaları mendubdur.

Şafiî ve Hanbelîlere göre, mubah bir yolculukta bulunan kimse için mesh müddeti üç gün, üç gecedir (yetmiş iki saat). Ma’siyet sayılan bir seferde ise bu müddet bir gün bir gecedir (yirmi dört saat). (Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali

Önceki İçerikBen Yürürüm Yane Yane (Gel Gör Beni Aşk Neyledi) Sözleri
Sonraki İçerikCiwan Haco Hevala Evindar Sözleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here