Yunus Emre Aşık Aşık İmamdır Bize Şiiri

Ýunus Emre, bir halk ozanı aynı zamanda tasavvuf şiirinin en önemli temsilcisidir. İşte Yunus Emre tarafından yazılan eserlerinden Aşık İmamdır Bize adlı sözleri..

Aşk îmamdır bîze gönül cemaat
Kıblemîz dost yüzü daîmdîr salat

Can dost mîhrabına secdeye vardı
Yüz yere vuruban eder münacaht

Beş vakt tertîbîmîz bîr vakte geldî
Beş bölük oluban kîm kıla taat

Şerîat eydür bîze şartı bırakma
Şart ol kîşîyedîr eder hîyanet

Dost yüzün görücek şîrk yağmalandı
Onun îçün kapıda kaldı şerîat

Münacat gîbî vakt olmaz arada
Kîm ola dost île bu demde halvet

Kîmsenîn dînîne hîlaf demeyîz
Dîn tamam olıcak doğar muhabbet

Erenler nefsîdîr şol devletîmîz
On’îçün fîtneden olduk selamet

Kalu bela dedîk evvel kî demde
Dahî bugündür ol dem-ü bu saat

Doğruluk bekleyen dost kapısında
Gümansız ol bulur îlahî devlet

Yunus öyle esîrdîr ol kapıda
Dîler kî olmaya ebedî rahat

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here