Peygamberimizin Şeriat İle ilgili Hadisi ve Anlamı

“Bir kimse, İslâm şeriatının müsâadesi olmayan bir iş işlerse merduttur (makbul değildir)

İZAHI

Allâh-u a’lem ve Resûlüh, bu hadîs-i şerîf sâbık şeriatlar hükümleriyle câhili âdetler dolayısiyle şeref-vârit olmuştur. Çünkü, İslâm şeriatı sâbık şeriatların ekseri hükümlerini nesh etmiş ve câhili muamele ve âdetleri kısmen kabûl ve kısmen ret ve kısmen de tâdil eylemiştir. Maahâzâ, hadîsdeki amel umûmidir, memnu* olan ve tasvip olunmayan her fiil ve harekete şâmildir. Bunun sayısız misâlleri vardır.

Hâlen halkça âdet hâline getirilenlerden birkaç misâl ile iktifâ edelim: Meselâ, türbelere çaput bağlayarak ölülerden yardım ummak ve türbe ve kabristanlarda mum yakmak, İslâm şeriatının reddettiği hareketlerdir ve günahdır.

Allah’dan başkasından yardım istemek, İslâm akidesine mu-hâlif olduğu gibi, ölülere mum yakmak israf ve memnû’dur.

Önceki İçerikKale Lena Fulan Kıraaten Aleyhi Nedir
Sonraki İçerikKur’anı Kerim’de Yün ile ilgili Ayetler

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here