Kaç Çeşit Keffaret Vardır? Bunlar Nelerdir

Bir fıkık terimi olan Kefaret kelimesi, küfr kökünden gelir; ‘kapatmak ve örtmek’ anlamındadır. Kefaret dinin belirli yasaklarının ihlali durumunda yapılması istenen mali veya bedeni ibadettir.  Kefaret kelimesi, bu. ismi, günahı örttüğünden ve Allah’tan bir hafifletme olduğundan ötürü almıştır. Allah Teâlâ kullarının işledikleri amellerde ve ibâdetlerde yaptıkları yanlışlık ve eksiklikleri tamamlamak ve düzeltmek için, keffâretleri vesile kılmıştır.

Beş çeşit keffaret vardır. Bunlar keffaret! savm. keffareti zihar, keffareti halk, keffareti katl, kefareti yeminedir,

keffareti savm. Oruç Bozma Kefareti : Ramazan ayında, orucunu kasten ve özürsüz olarak bozan her mükellefin üzerine kefaret gerekir.

Keffâret-i katl Adam Öldürmenin Kefareti: Bir müslüman veya bir zimmîyi (gayr-i müslimi) kasden değil, bir hatâ neticesinde öldüren bir müslümana lâzım gelen keffârettir. Ava atılan bir kurşunun, bir adama isabet edip onu öldürmesi gibi…

Böyle bir kimse, keffâret olarak, iki ay ardarda oruç tutmalı; ayrıca bir de maktûlün ailesine diyet ve tazminat ödemelidir. Maktûlün ailesi o diyeti katile bağışlarlarsa, bu takdirde diyet düşer. Aksi takdirde mutlaka diyet ödenmesi gereklidir.

Keffâret-i zıhar Zıhar Kefareti: Erkeğin karısının vücudunun tümünü veya bir kısmını, kendisinin ebediyyen evlenemiyeceği bir kadının vücudunun tümüne veya bir kısmına benzetmesine zıhar denir.

Meselâ: Bir kişinin hanımına, “Sen bana anam gibisin” veya “Senin arkan bana anamın arkası gibidir” dese, zıhar yapmış olur.

Zıhar, keffâreti gerektirir ve keffâreti ödenmedikçe de kadınla cinsî temasta bulunmak haram olur.

Zıharın keffâreti ise, aynı oruç keffâreti gibidir.

Keffâret-i halk (Traş keffâreti): Hacda ihramlı İken Tıraş Olma Kefareti : Hacı olmak için ihrama girip de bir özür sebebiyle, saçlarını henüz haccını tamamlamadan vaktinden evvel kestiren kimseye terettüb eden bir keffârettir.

Hac için ihrama giren kimse, haccını tamamlamadan saçlarını kestiremez. Kestirdiği takdirde, keffâret olarak 3 gün oruç tutması gerekir. Bu orucu ardarda tutmak şart değildir. Ayrı ayrı günlerde de tutabilir.

Yemin Kefareti : Ettiğini yeminin münakit olup bunu yerine getirmeyen kişi yemin kefareti ile yükümlüdür. Yemin kefarite’de şu şekilde yapılır. On yoksulu doyurmak veya gidirmek. Buna gücü yetemeyen kişi ise 3 gün oruç tutmasıdır.

Mâide Suresi 89. Ayet Meali : Allah, kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da keffâreti, ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on fakire yedirmek, yahut onları giydirmek, yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamıyan üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerinizin keffâreti işte budur. Yeminlerinizi koruyun (onlara riayet edin). Allah size âyetlerini açıklıyor; umulur ki şükredersiniz!

Önceki İçerikDini İmam Nikahın Şartları
Sonraki İçerikAşık Veysel Hacı Bektaş Şiiri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here