SEYYİD ABDÜRRAHİM MEDRESESİ

Konya ulemasından Hacı Hüseyin zâde Hacı Abdiirrâhim elendi 1124 H. 1712 M. yıllarında Konyada Sipahi pazarında on iki hücre, bir mescid ve bir havludan mürekkep bir medrese yaptırarak vakfetmiştir.

Hoca; medresesine 131 cilt te kitap vakfetmiştir. Hoca Haülf efendiyi de medresesine hem müderris ve hem de mütevelli tayin etmiştir. ANKARA Vakıflar Umum Müdürlüğü 1267 numaralı (Anadolu Başlar ) defterinin 119 ncu sahifesinde Türkçe 7 – Ramazan – 1124 ‘tarihinde tanzim edilmiş bir vakfiyesi vardır. Adı ve evsafı vakfiyesinde şöyle geçer : (Mefhar-is-sadat menbe-il izz-i ves-saadat es-seyyd el-hac Abdürrahim efendi îbn-il Hac Hüseyn)

Medrese şöyle sınırlandırılmıştır : (Medine-i Konyada Sipahi pazarı Kurbinde garben bazen Tahte kale camii, bazen mcytab dükkânı) Bir çok medrese kapılarının üstlerine; merkep, at, deve gibi havvanların girmesine mani olmak için zincir asarlar, altlarına da demir parmaklık korlardı. Bu medreseye de kapısının üstündeki zincirlerinden dolayı (ZİNCİRLİ MEDRESE) derlerdi. Bu medresenin bir adı da (Kara hafız zade Abdürrahim efendi medresesi) idi. Medrese İstiklâl savaşından sonra yıktırılmıştır.

Önceki İçerikHasta Sağ Kalırsa Hekime Karşı Gelir ile İlgili Cümle ve Kompozisyon
Sonraki İçerikAraya Vekil Koymadan Mektupla Boşamak Caiz midir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here