24.2 C
İstanbul
19.8 C
Ankara
21 C
Konya
6 Temmuz Pazartesi 2020

SAHİB ATA LARENDE CAMİ

- Advertisement -
- Advertisement -

Sahib Ata Gâmii; ALÂEDDÎN TEPESΑnin güneyine raslıyan LÂREN-DE mahallesinde MERAM YOLU üzerindedir. Eski Konya suru’nun Lâ-rende kapısının karşısına rasladığı için (LÂRENDE CÂMİİ) şöhretini almıştır. Mâbedin kuzeye açılan tak kapısı Selçuk mimarîsinin baş eserlerinden birisidir. Rum Selçukluları mimarîsinin en bâriz vasıflarından birisi de taşla,

sâde ve sırlı tuğlayı yapı malezimesi olarak seçmesi ve bunları bir birine kaynaştırmasıdır. SAHİB ATA’nın mimarı Külük’ün bunu fevkalâde bir muvaffakiyetle tatbik ettiğini görüyoruz. İNCE MÎNÂRE ile yıkılan NİZAMÎYE MEDRESESi’de bu inşa üsulünün parlak örneklerindendir. Yeknesaklık, bir pilânın ufak tadillerle veyahut aynen tekrarı mimarı sıkmaktadır. Külük; büyük Türk mimarı Sinan gibi pilânda tenevvü’ü seven, ibdâ kabiliyeti yüksek bir san’at-kârdır.

ÎNCE MİNÂRE’nin tak kapısı ve minâresi önünde duyulan bedi’i zevk ve heyecan LÂRENDE CÂMİÎ’nin tak kapısı önünde büyük bir hayranlığa çevriliyor. Gözler ve gönüller bu âbide karşısında büyüleniyor. Taşın, tuğlanın, rengin umumî ahengi önünde insan vec-din ve huşu’un en tesirli durgunluğuna kendisini kaptırıyor. Âbidenin önünden ayrılmak istemiyor. Şimdi bu âbideyi görelim: Takın ||1 9.50, derinliği 3.60 as,l kapısının eni 1.65, yüksekliği 2.46 metredir.

Kapının kemeri 19 mavi taşın ve ak mermerin z.vana ile birbirine geçerek kenedlenmesinden doğmuştur. Kemerin iki tarafta bırakdığı müeselleslerı kalın bir kaytanın m te ı şekıl-lerde düğümlenmesinden doğan ta5 kabartmalar süsler kapısının üstünde ı iste.akt.tler devri taşçılığının en mütekamil eserler, Mağaralardaki k,s salkımlarım andran bn dişili erkekli oymalar,n sağında ve solonda birer göbek görülür.

İNCE MİNÂRE tak kapısının üstünde bulunduğunu tahmin ettiğimiz kitabede işte bu gibi tesirler altında yok olmuştu. İstelaktitlerin üzerindeki kemerin bir kaç yerinden çatladığını teessürle kayıd ediyoruz. Portalin iki taraflarında 1.30 en ve 2.45 metre irtifaında birer mihrabî hücre vardır. Mihrap-cıkları yaprak kabarmalar!yle süslenmiş bir çerçive sarar. İçlerini hendesenin en zor şekillerinden dokunmuş kabartmalar tezyin eder. İstelaktitlerin sağında ve solunda düz satıhlı birer göbek görülür.

Tahminimize göre bu kitabe bir kazaya uğradığı için sonradan kazınmıştır. Yoksa çok titiz bir mimar olan KülÜk eserinde göze çarpan böyle bir noksanın ve kusurun bulunmasına tehammül edemez. Portalin iki taraflarında; üstleri hendesî kabartmalarla, başlıkları akant (yapraklariyle süslenmiş oyma birer sütua vardır. Sütunlardan sonra portalin

şerid şeklinde ikişer yerde düğümlenen kabartmalı geniş çerçevesi gelir. Çerçevenin yanındaki satıhlar baştan başa kitabeye tahsis edilmiştir. Burada devrinin sülüsü ile sağın alt kısmından başlamak şartiyle besmele ve on üçüncü âyete kadar

Fetih suresi kazılmıştır. Büyük kapının iki taraflarında muhteşem birer sebil vardır. Sebillerin altlarında su hazînesi olarak

mermerden birer kıymetli lahd konulmuştur. Sağdaki lahdin uzunluğu 2.20 yüksekliği 0.87 soldakinin boyu 2.50 yüksekliği 2.87 metredir.

Sağdaki lahdin ortasında bulunduğunu tahmin ettiğimiz kitabe taraklanarak yok edilmiştir. Kitabenin sağında, solunda birer Medüz başı, alt köşelerinde ikişer civ civ, üst köşelerde büyük başlı ikişer büyük balık kabartması vardır.

Mimar taş malezimeden; sâde ve sırlı tuğlaya, çiniye geçmek için sebillerin üstlerinden sivrice kemerli birer pencere yapmıştır. Bu çiniler gözleri tuğlaya hazırlamak için yapılmıştır. Bundan sonra minâ-relerin çinilerle ve sırlı tuğlalarla işlenmiş küp satıhları gelir.

- Advertisement -

İlginizi Çekebilir

Sedat Uçan Hz.Hamza (Uhud Dağı Sanki Mahşer) Sözleri

Sedat Uçar Hz.Hamza (Uhud Dağı Sanki Mahşer) ilahi Sözü Uhud dağı sankî mahşer yaralandı gül peygamber Yere düştü bîr cengâver oy Hamza nasıl kıydılar sana Can Hamza...

Hasan Basri’nin Öğüt Dolu Sözleri

Bazı insanlar vardır ki doğduğu zamana ait değildir. Çağların ötesinde yaşarlar. Onlar ışık olur çevresini aydınlatırlar. Bu nedenle sizler için Hz. Hasan-ı Basri (r.a.) insanoğlunu...
- Advertisement -

Kalb Gözü Ne Demek

Kalb Gözü: Kin, hased, kibir gibi mânevî hastalıklardan kurtulup, her an Allahü teâlâyı anan kimsenin kalbinde meydana gelen, işlerin iç yüzünü görme kuvveti, basîret....

Mehmet Tevfik Temiztürk Mümin Kulun Acısı Şiiri

Mümin kulun acısı, Başında rehber ister! Rehberleri beğenmez Ve yargılamak ister!İşte bu hoşa gitmez, Hakk’a uygun değildir, Mümin kulun acısı, Dindirilememiştir…(2000)

Arif Nihat Asya Güzellik Şiiri

Arif Nihat Asya Hayatın'da ve Türk Edebiyat Tarihi’nde “Bayrak Şairi” Olarak tanınır. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli temsilcilerinden Arif Nihat Asya 7 Şubat 1904'te...

Ciwan Haco Hevala Evindar Sözleri

Ciwan Haco Hevala evindar  Şarkısı kürçe SözleriEy hevala evîndar evîndar Tu jî wek min brîndar brîndar Hene gelek wekî me Belkî zêdetir ji me zêdetir ji me Hene...
- Advertisement -

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here